Woning verbouwen, aanbouwen of nieuw bouwen?

Indien uw woonwensen zijn veranderd, kan het zijn dat u heeft besloten om een nieuwe woning te gaan bouwen of dat uw huidige woning moet worden aangepast. Wij hebben ruime ervaring binnen het bouwproces. Wij kunnen u begeleiden en ontzorgen tijdens het proces van ontwerp door de architect tot uitvoering.

Het is belangrijk dat er aan het begin goed naar uw wensen wordt geluisterd en dat er aan de hand daarvan een ontwerp wordt gemaakt. Voor een goed ontwerp is het belangrijk dat er een architect samen met u een ontwerp maakt, zodat al uw wensen en de vormgeving goed op elkaar worden afgestemd. Binnen ons netwerk bevinden zich goede architecten waaruit u zelf – al dan niet in overleg met ons – een keuze kunt maken, afhankelijk van uw smaak en stijl. Indien het ontwerp al is gemaakt, kan conStabiel vanaf hier de werkzaamheden oppakken.

Na de ontwerpfase starten de werkzaamheden voor de omgevingsvergunning. In deze fase wordt het ontwerp uitgewerkt, zodat het compleet is om in te dienen bij de gemeente. De volgende documenten/tekeningen worden gemaakt:

 • Bouwkundige tekeningen.
 • Constructie berekening en tekeningen.
 • Bouwbesluit toetsing, inclusief berekening oppervlaktes, daglicht, ventilatie en spuien.
 • EPC- en MPG berekening.

Nadat de gegevens ingediend zijn voor de bouwaanvraag, kunnen we verder om alle tekeningen zover uit te werken dat er aannemers aangeschreven kunnen worden om een prijsopgave te doen. Bij het aanschrijven van een aannemer is het van belang dat er een technische omschrijving of bestek wordt meegestuurd, zodat alle toe te passen materialen en afspraken goed vast liggen.

Ruime ervaring, tekenwerk, rekenwerk, ontzorgen van de opdrachtgever.

Nadat er een aannemer gekozen is, kan het nodig zijn dat het tekenwerk nog een keer geüpdate wordt zodat echt alle gegevens aanwezig zijn op tekening en eventuele alternatieven en/of bezuinigingen zijn verwerkt. De aannemer kan nu gaan bouwen. Tijdens de bouw kunnen wij u begeleiden, zodat er controle is of de aannemer alles zo uitvoert als van te voren is afgesproken. Soms kan het gebeuren zich tijdens de bouw onverwachte zaken voordoen, bijvoorbeeld dat een product niet geleverd kan worden, in overleg met alle partijen kunnen we dan een goed alternatief zoeken, zodat de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wilt u graag vrijblijvend een oriënterend gesprek hebben neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfspand verbouwen, aanbouwen of nieuw bouwen?

Indien u een bedrijfspand wilt (ver-)bouwen kunt u bij ons terecht. Of het nu gaat om een kantoor, bedrijfshal, de agrarische sector, winkels of industrie, wij hebben op al deze gebieden ervaring.

Voor een goed ontwerp is het belangrijk dat er een architect samen met u een ontwerp maakt, zodat al uw wensen en de vormgeving goed op elkaar worden afgestemd. Binnen ons netwerk bevinden zich goede architecten waaruit u zelf – al dan niet in overleg met ons – een keuze kunt maken, afhankelijk van uw smaak en stijl. Indien het ontwerp al is gemaakt, kan conStabiel vanaf hier de werkzaamheden oppakken.

Na de ontwerpfase starten de werkzaamheden voor de omgevingsvergunning. De documenten worden zover uitgewerkt dat deze gereed zijn voor indiening bij de gemeente. De benodigde documenten verschillen sterk per type bouwwerk.

Nadat de gegevens ingediend zijn voor de omgevingsvergunning, kunnen we verder om alle tekeningen zover uit te werken dat er aannemers aangeschreven kunnen worden om een prijsopgave te doen. Bij het aanschrijven van een aannemer is het van belang dat er een technische omschrijving of bestek wordt meegestuurd, zodat alle toe te passen materialen en afspraken goed vast liggen.
Nadat er een aannemer gekozen is, kan het nodig zijn dat het tekenwerk nog een keer geüpdate wordt zodat echt alle gegevens aanwezig zijn op tekening en eventuele alternatieven en/of bezuinigingen zijn verwerkt. De aannemer kan nu gaan bouwen.

Controle tijdens bouw, vanaf ontwerpfase meedenken.

Tijdens de bouw kunnen wij u begeleiden, zodat er controle is of de aannemer alles zo uitvoert als van te voren is afgesproken. Soms kan het gebeuren zich tijdens de bouw onverwachte zaken voordoen, bijvoorbeeld dat een product niet geleverd kan worden, in overleg met alle partijen kunnen we dan een goed alternatief zoeken, zodat de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wilt u graag vrijblijvend een oriënterend gesprek hebben neem dan gerust contact met ons op.

Verzoek aanvullende gegevens gemeente of brandweer?

Het kan zijn dat u een bouwplan heeft ingediend bij de gemeente of provincie, maar dat blijkt dat niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn. In dat geval kunnen we samen met u alsnog de benodigde gegevens aanleveren. Het gebeurt met regelmaat dat onderstaande gegevens toch nog aangeleverd moeten worden:

 • Constructieve berekening en bijbehorende tekening
 • Situatie tekening schaal 1:1000
 • Doorsnede tekeningen
 • Principe details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk
 • Ventilatie berekening
 • Daglicht berekening
 • Spui berekening
 • EPC berekening
 • Brandoverslag berekening
 • Aanvullende vergunningen
 • Gebruiksmelding
 • Sloopmelding

Wij kunnen alle benodigde gegevens voor u verzorgen. Mocht het zo zijn dat wij een bepaalde discipline niet in huis hebben, dan hebben wij op alle gebieden contacten, bij wie wij deze werkzaamheden kunnen uitbesteden.

Handhaving bestaande bouw?

Indien u een aanschrijvingsbrief van de gemeente heeft ontvangen met betrekking tot tekortkomingen aan uw pand, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij hebben ruime ervaring hoe hiermee om te gaan. Niet altijd is het noodzakelijk om dure aanpassingen uit te voeren. Hetgeen de gemeente stelt, kan onterecht zijn of er kunnen alternatieven mogelijk zijn. Wij zoeken dit voor u uit en handelen dit in overleg met u af naar de gemeente.