book-open_64px

 

Opdrachtgever Eigen ontwikkeling
i.s.m. Villa Nova Bouw
Werkzaamheden Ontwikkeling
Publicaties Cobouw: 02-06-2015
Cobouw: 29-05-2015
Aannemer: 09-2015Passiefhuis certificaat: 09-2015
Uitreiking Passiefhuis certificaat: 10-2015
Bouw en Wonen: 10-2015

 

Ontwikkeling funderingsvloer Hectar

conStabiel is samen met Villa Nova Bouw druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe funderingsvloer. De vloer is een doorontwikkeling van een betonvloer op zand. De constructieve vloer vormt derhalve direct ook de fundering. Traditioneel is een vloer op zand voorzien van een verticale vorstrand. De Hectar heeft geen verticale vorstrand waardoor kan worden gewerkt op een vlak zandbed. De vorstrand wordt voorzien door de horizontale uitkraging van de gepatenteerde EPS-randkist, waardoor de weg van de vorst tot onder de constructie groter blijft dan 80cm.

Constructie

De basisopzet van de constructie bestaat uit een plaatvloer. Deze plaatvloer kan zijn gefundeerd op staal of op palen. De randkist is zo ontworpen dat onder de buitengevels een versterkte strook beton aanwezig. De benodigde EPS-kwaliteit zal worden afgestemd op de optredende krachtswerking.

De vloer kan traditioneel worden gewapend, maar wapening met staalvezels – indien nodig locaal versterkt met traditionele wapening – is ook mogelijk. Hiervoor werkt conStabiel samen met Dramix.

De vloer is aan de randen voorzien van een neus. Indien de woning wordt uitgevoerd met een buitenblad, dan worden in de EPS-randkist boven de neus nokken geplaatst waarop het metselwerk kan worden geplaatst. Er wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van deze nokken, waarbij wordt gedacht aan het uitvoeren in ultra lichtbeton.

Bouwfysica

De eisen voor het energiegebruik van de woningen worden steeds verder aangescherpt. Het Hectar systeem wordt hierop voorbereid en gaat grote voordelen bieden met betrekking tot de EPG. De isolatiewaarde van de vloer is hoog. De vloer krijgt een hoge isolatiewaarde waarmee deze ook zeer geschikt is voor passiefbouw.

Daarnaast wordt het systeem geheel koudebrugvrij. Door de randkist (waarvoor de conStabiel en Villa Nova patent is aangevraagd) wordt verzekerd dat er geen lineaire koudebrug aanwezig bij de aansluiting van de opgaande gevels op de funderingsplaat.

Ter plaatse van de woningscheidende wanden wordt de betonvloer doorgestort. De dragende wanden worden op de funderingsplaat geplaats op een akoestische strip. Aan de exacte uitvoering en onderbouwing wordt nog gewerkt.

Voordelen
  • Er is geen kruipruimte meer aanwezig. Nederland is het enige land waar – uitgezonderd houten vloeren – nog kruipruimtes worden toegepast. De kruipruimte geeft echter in veel gevallen een vochtige of zelfs natte ruimte waarbij de beganegrondvloer – met name ter plaatse van het kruipluik en de meterkast – niet voldoende luchtdicht kan worden afgewerkt. Deze koude en vochtige lucht trekt dus de woning in.
  • De uitvoering van de vloer is eenvoudig en zeer arbo-vriendelijk. De EPS-randkisten en de overige isolatieplaten zijn licht in gewicht en kunnen eenvoudig worden geplaatst. Er hoeft ook geen, of veel minder, zware en arbeidsintensieve wapening te worden geplaatst door toepassing van het staalvezelbeton.
  • De plaatvloer heeft een hoge isolatiewaarde en geen lineaire koudebruggen. Het systeem is derhalve zeer gunstig voor de EPG en ook zeer geschikt voor passieve woningbouw.
  • De vloer heeft een korte bouwtijd. De plaatvloer – inclusief hoofdaansluitingen voor het vuilwater en de meterkast aansluitingen – kan in één à twee dagen worden geplaatst.
  • Door het samenvoegen van de fundering en beganegrondvloer in een product is het systeem voordeliger dan uitvoering met een traditionele fundering met systeemvloer.
Stand van zaken

Op 8 mei is eerste pilot project uitgevoerd. De foto’s hiervan zijn hierboven te zien. De plaatsing is succesvol verlopen zonder dat er grote problemen aan het licht zijn gekomen. De aansluiting tussen de randkisten wordt op dit moment nog verlijmd doordat nu nog wordt gewerkt met een prototype. Het definitieve element wordt voorzien van veer en groef waarmee het verlijmen van de elementen kan vervallen.

De plaatvloer is geheel vrij van traditionele wapening en gewapend met Dramix 5D staalvezels. Voor zover bekend is dit de eerste woning in Nederland die is gefundeerd op een fundering met alleen staalvezels.

De ontwikkeling van de nokken van Ultra lichtbeton voor opvang van het buitenblad is in volle gang. In samenwerking met Liapor is het betonmengsel voor de nokken samengesteld en de eerste proefnokken zijn geproduceerd. Deze nokken worden in de komende periode getest en zo nodig verder geoptimaliseerd.

Het onderzoek naar het geluidsdetail ter plaatse van woningscheidende wanden loopt nog.

Vragen

Het systeem is bedacht, ontwikkeld en gepatenteerd door Bert Schlüter van Villa Nova Bouw B.V. en Christiaan Veenink van conStabiel B.V. Bij vragen kunt u contact opnemen met Christiaan, klik hier voor de contact gegevens.