Logo Thing main logo
  026 261 98 97   |    info@constabiel.nl   |        
...

Thimo van Haeren

Als derde jaarstudent met het uitstroomprofiel constructie heb ik in de periode van februari tot en met juni ’19 stage mogen lopen bij conStabiel. In dit half jaar heb ik van de kennis van mijn collega’s gebruik mogen maken om mij op verschillende facetten te ontwikkelen.

Tijdens mijn stage heb ik mij vooral gericht op het constructief tekenen (modelleren) en het opstellen van constructieve adviezen. Met als eindproduct een woning bouwtechnische en constructief uitwerken voor een omgevingsvergunningaanvraag.

Voorafgaande aan mijn stage had ik twijfels over mijn vaardigheden als constructeur maar naarmate de weken voorbij vlogen kan ik aan het eind van de rit zeggen dat ik met meer zelfvertrouwen me richting dit vak kan begeven. conStabiel heeft mij de mogelijk gegeven om mij na de stageperiode nog verder te kunnen ontwikkelen door het aanbieden van een 0-uren contract.

Ik wil alle collega’s bedanken voor hun tijd en hulp tijdens de leerzame en ook zeker niet te vergeten gezellige stageperiode.  

Stagiaire | 02-2019 / 07-2019 | Hogeschool Arnhem Nijmegen

...

Arlinde Daanen

Hoi! Ik ben Arlinde Daanen, ik ben 18 jaar en ik studeer bouwkunde aan de HAN in Arnhem. Ik heb mijn eerste oriënterende stage van tien weken bij conStabiel gelopen.

Ik ben bij dit bedrijf gekomen merendeel door mijn vriendin Laura. Zij had er namelijk al eerder stage gelopen en zij sprak met volle lof over het bedrijf! Ik ben informatie over het bedrijf gaan verzamelen en mijn eerste indruk was zeer positief. Achteraf zeer terecht!

Wat sprak mij nou aan bij dit bedrijf? Om te beginnen sprak het team mij zeer aan. Het team bestaat uit jong en oud en ook uit verschillende specialisten. Zo heb je bij conStabiel voornamelijk constructie en bouwtechniek specialisten en in deze twee vakgebieden wilde ik mijzelf deze periode graag verder ontwikkelen. Verder had ik ook de stukken van de vorige Stagiaires gelezen en die kwamen positief over!

Wat heb je tijdens je stageperiode gedaan? Ik heb voornamelijk op kantoor gezeten in Velp. Ik heb tijdens mijn stage erg veel met Revit te maken gehad en daarlangs ook met AutoCAD. Ik heb tijdens mijn stage kennis gemaakt met Hectar vloeren en ben hier ook op in gegaan. Tevens ben ik ook een paar keer mee geweest naar een huis bezoek.

Wat vond ik fijn aan dit stagebedrijf? Allereerst wil ik zeggen dat ik open werd ontvangen en tijdens het werk ook zeer serieus werd genomen met mijn vragen. Ik had meer het gevoel dat ik er al bij hoorde dan dat ik een stagiair bij dit bedrijf was. Wat ik erg prettig vond! Tijdens mijn stage mocht ik ook verschillende projecten doen met verschillende doeleinden. Zo kun je jezelf trainen in verschillende vakgebieden (voornamelijk constructie en bouwtechniek) maar ook er achter komen wat bij je past!

Ik heb mijn stageperiode als zeer positief beschouwd en ik wil hiervoor graag conStabiel bedanken! Daarnaast heb ik nog geen afscheid genomen want ik zal zeker nog langer bij conStabiel blijven i.v.m. een 0-urencontract.

Stagiaire | 02-2019 / 04-2019 | Hogeschool Arnhem Nijmegen

...

Laura van Ewijk

Tijdens de tweede helft van mijn derde leerjaar van de opleiding Bouwkunde heb ik stage mogen lopen bij conStabiel. Tijdens deze stage heb ik kennis gemaakt met een leuk en jong team en veel ervaring opgedaan binnen de vakgebieden constructie en bouwtechniek.

Een stageplaats binnen dit bedrijf sprak mij aan, omdat het een veelzijdig bedrijf is en ik hierdoor een goed beeld zou krijgen van het hele ontwerpproces. Hier heb ik de mogelijkheid voor gekregen door een woning zelfstandig uit te mogen werken van voorontwerp tot omgevingsvergunningaanvraag.

Ik ben begonnen met het 3D-modelleren in Revit om later mijn kennis te richten op het maken van statische berekeningen en bouwbesluittoetsingen. Niet alleen heb ik nieuwbouwprojecten uitgewerkt, ook ben ik naar verbouwprojecten geweest. Daar heb ik de bestaande constructie geanalyseerd om een nieuwe berekening te maken en advies uit te brengen.

Na deze periode heb ik een goed beeld gekregen van het bedrijf en wil ik hier graag mijn carrière starten. Ik heb hier erg veel geleerd en verwacht mij in de toekomst hier goed te kunnen ontwikkelen.

Stagiaire | 02-2018 / 06-2018 | Hogeschool Arnhem Nijmegen

...

Annick Borkus

Afgelopen half jaar heb ik mijn verdiepende stage van het derde leerjaar gelopen bij conStabiel. Een jong en energiek bedrijf dat in het afgelopen jaar flink is gegroeid. Het is een veelzijdig bedrijf met veel verschillende specialiteiten in de bouwtechniek en de constructie. Voor mij dus een goed leerbedrijf omdat ik in beiden richtingen geïnteresseerd ben.

Tijdens mijn stage heb ik de werkzaamheden voor zowel bouwtechniek als constructie mogen ervaren. Ik heb mogen modelleren, berekeningen maken, ik ben meegegaan op afspraken voor verbouwingen en ik heb een paar keer meegelopen bij een schade expertise. Als eindopdracht heb ik een woning volledig uitgewerkt van het bouwkundig ontwerp tot het indienen van alle stukken voor de omgevingsvergunning.

Tijdens deze stage ben ik erachter gekomen dat ik graag door wil met beide richtingen en mij hier verder in wil ontwikkelen. Gelukkig heb ik van conStabiel de kans gekregen om mij hier
verder in te ontwikkelen door naast mijn studie hier te blijven werken.

Ik wil conStabiel bedanken voor de leerzame en leuke stage. Ik heb me vanaf dag één op mijn plek gevoeld en heb ook geleerd dat je met een goede werksfeer een hele hoop kunt bereiken.

Stagiaire | 02-2017 / 07-2017 | Hogeschool Arnhem Nijmegen

...

Berrin Tunç

Mijn naam is Berrin Tunç, ik studeer bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op dit moment zit ik in mijn tweede leerjaar. Afgelopen tien weken heb ik stage gelopen bij conStabiel.

De richting die me al vanaf dag één aansprak, was de constructie. Met maar weinig ervaring heb ik van conStabiel de kans gekregen om mezelf hierin te verdiepen. Zo heb ik geleerd wat een constructeur nou precies doet en heb ik projecten uitgevoerd die me zeker een voorsprong zullen geven tijdens mijn studie.

conStabiel geeft advies waarin alle aspecten van de bouw zijn meegenomen zoals constructief en bouwkundig advies, Total engineering en haalbaarheidsonderzoeken. Dus is het ook een perfect bedrijf om erachter te komen wat het beste bij je zou passen. Zo ben ik erachter gekomen dat ik definitief de kant van de constructie op zal gaan.

Ik wil conStabiel bedanken voor een leerzame stageperiode, ik werd erg betrokken bij het bedrijf en kon elk moment terecht met vragen.

Stagiaire | 09-2016 / 11-2016 | Hogeschool Arnhem Nijmegen