Logo Thing main logo
  026 261 98 97   |    info@constabiel.nl   |        

Visie

ConStabiel streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardig advies te geven waarin alle aspecten van de bouw zijn meegenomen. Voor ons is een kwalitatief goed advies meer dan een goede eindrapportage. Een goed advies begint bij communicatie. Wat is het beeld dat de architect voor ogen heeft, wat is de kracht van de uitvoerende partijen, wat zijn de werkelijke wensen van de opdrachtgever. Door dit vroegtijdig vast te stellen – bijvoorbeeld in een ontwerpteamoverleg of brainstormsessie – kan een optimaal ontwerp worden opgesteld om aan alle wensen te voldoen. Vanuit dat ontwerp gaan wij aan de slag met de technische uitwerking waarbij wij gedurende het gehele traject het overleg plegen met alle betrokken partijen – indien gewenst op locatie – en het project begeleiden. Flexibiliteit, korte lijnen en ‘afspraak is afspraak’ zijn daarbij voor conStabiel de kernwaarden.

Goede communicatie, ontzorgen en begeleiding gedurende het gehele project.

ConStabiel heeft uitgebreide kennis in huis over vrijwel alle specialismen binnen de bouw. Bij ons advies houden wij rekening met alle eisen die van toepassing zijn. Ter illustratie: indien u van ons een constructief ontwerp ontvangt, dan is voor de opgegeven wanden niet alleen rekening gehouden met de draagkracht, maar bijvoorbeeld ook met brandwerendheid, geluidseisen en thermische isolatie. Ons bureau is groot genoeg om alle specialismen zelf in huis te hebben en klein genoeg om korte communicatielijnen te hebben om zodoende snel te kunnen schakelen. Ons bureau is hierin uniek.