Logo Thing main logo
  026 261 98 97   |    info@constabiel.nl   |        

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De meeste informatie is vrij beschikbaar. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Eventuele hyperlinks naar andere sites worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij kunnen de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen echter niet garanderen

Auteursrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Werkwijze

conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek werkt conform de DNR 2011 "Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011". U kunt de DNR 2011 en de toelichting hier downloaden.
conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek | Handelsregister 56550448 | B.T.W. nr. NL 852181437B01

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.